Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

on Fri May 25, 2012 7:24 pm
avatar
avatar

Thành viên clan Mafia

Hồi chiều tui với Man rảnh rỗi. Bày trò gạt Goku. Kết quả là hắn tin ngay
Nội dung đoạn chat giữa tui với Man
mấy khúc đầu hơi tào lao tí. Xuống dưới mới vào vấn đề chính

(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ê
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: thằng tí
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: sửa xong máy tính rồi
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: có 90k
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: sao rẻ thế
huyrapper999: hả???
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: tui làm vệ sinh lại máy tính
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: thôi
huyrapper999: 90k???
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: hết 150k
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ukm
huyrapper999: rẻ kinh thế
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ukm
huyrapper999: Tui ghost máy thôi cũng gần 60k
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ukm
huyrapper999: kêu người nhà làm còn hơn
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: chắc tại xóm thằng goku
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ai cũng ngu
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...:
huyrapper999:
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: nên ko bik chém
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: giỡn thôi
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: nói nó cho nó chửi tui đi
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: tui cóc đầu ông
huyrapper999: yên tâm
huyrapper999: Tui không nói nó đâu
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ukm
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ông thông báo cho nó thôi hả?
huyrapper999: Tui nói với thằng Strip thôi. Còn nó có giữ bí mật hay không thì tui hok bik
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: sax
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: gà con
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: nó kêu bậy bạ
huyrapper999: khoan
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: tui đưa nó cho KFC làm liền
huyrapper999: Đợi tui chut2
huyrapper999: Có gì lộn xộn quanh nhà tui
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: nhiều chuyện hả cha
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ê
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: zombie đó
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: nó tấn công nhà ông
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ông đóng cửa nhà lại
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: rồi lên kế hoạch p` thủ đi
huyrapper999: tưởng gì
huyrapper999: Là 2 cha con đánh nhau
huyrapper999: vậy mà la kinh thật
huyrapper999: Tưởng Zombie tới thật
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: tào lao quá
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ha ha
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: nếu có zombie
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ông qua nhà tui
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: rồi tui với ông phòng thủ
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: chừng nào hết dịch zombie
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: đem truyện ra kể
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...:
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: anh Man và Ghost đã thoát chết sau đại dịch zombie
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: và đã làm cho cơn dịch ko lay lan nữa
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: nay
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: tui là tổng thống nước Anh tui xin trao tặng huy hiệu
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: cho 2 thằng khùng này
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...:
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ê
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: giờ chơi cái gì
huyrapper999: =.=
huyrapper999: gta sa?
huyrapper999: Zombie
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: hjc
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: tui ko
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: mang theo
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: USB
huyrapper999: =.=
huyrapper999: khoan
huyrapper999: Hình như
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ê
huyrapper999: gì?
huyrapper999: gì
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ông nói trước đi
huyrapper999: Tui bị goku lây nhiễm rồi
huyrapper999: cái icon này: =.=
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: lây cái =.= đó hả?
huyrapper999: uk
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: tui cũng bị nó lây
huyrapper999: =.=
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: cái 0_o
huyrapper999: Nó với thằng em nó
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ukm
huyrapper999: Nó là =.= em nó là O_O
huyrapper999: 2 thằng khùng nhân bản vô tính
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: 2 thằng đó giống
huyrapper999: Có khi 2 thằng như nhau
huyrapper999: sinh đôi mà
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ukm
huyrapper999: không giống cũng lạ
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ukm
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ông không mua thêm hàng ak
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: có bảng giá rồi
huyrapper999: mua hàng à?
huyrapper999: Để tui check thêm
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: mua trả tiền sau cũng dc
huyrapper999: Ông tìm cách add thêm hàng đi
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ukm
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: đang nghiên cứu
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ê
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: tui lỡ
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: nói với goku
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: việc
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ông nóiu
huyrapper999: nói gì?
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: nó vớ thằng em nó 2 thằng khùng nhân bản vô tính rồi
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: giờ sao
huyrapper999: có sao đâu
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...:
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ukm
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: bỏ qua cho tui
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: lo tay mà
huyrapper999: Tui chat với 2 đứa nó tui cũng nói vậy mà
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: nó online rồi kìa
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ê
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: tui nghe nhạc
huyrapper999: gì?
huyrapper999: Nghe nhạc?
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ông thích rap lắm hả?
huyrapper999: uk
huyrapper999: sao hok
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: nè
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: nhạc nó nói
huyrapper999: Gta San Andreas rap mới đã
huyrapper999: Ê. Tui có 1 trò chơi
huyrapper999: Troll cực thú vị
huyrapper999: Chọc Goku tí
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: đã là rapper vn thì phải chịu bán rẻ thể chất xám vì không phải ai cũng đủ thông minh để hiểu hết nhạc mày làm
huyrapper999: karik phải không?
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ukm
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: trả giá
huyrapper999: uk
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: chọc goku chơi
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: chọc sao giờ
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ê
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ông bik xài
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: phần mềm Team hok
huyrapper999: hok
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: để tui xem máy ông
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: zậy để từ từ
huyrapper999: uk
huyrapper999: CHọc goku = cach`
huyrapper999: tui ghi từ 1
huyrapper999: 2
huyrapper999: 3
huyrapper999: 4
huyrapper999: 5
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: chj
huyrapper999: Tương tự. Ông gõ theo tui:
huyrapper999: Ê Goku
huyrapper999: Xong tui nhấn 2
huyrapper999: Rảnh không?
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: rồi sao
huyrapper999: TUi nhấn 3
huyrapper999: Tương tự tới số 5
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: rồi sao nữa
huyrapper999: TUi với ông làm cùng luýc
huyrapper999: lúc
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: e goku ranh ko
huyrapper999: Cho goku trả lời mệt đã luôn
huyrapper999:
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: e goku ranh ko
huyrapper999: 1
huyrapper999: 2
huyrapper999: Diễn thử xem
huyrapper999: bắt đầu
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: rồi
huyrapper999: 1
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ấn cho nó
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: rồi
huyrapper999: 2
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: tới số 2
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ranh
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: nó nói rãnh
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ê
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: tiếp
huyrapper999: Câu 3: Chơi game không?
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ukm
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: nhiêu đó dc rồi
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: 123
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: thế thôi
huyrapper999: Câu 4: Goku à. Ông thíu tiền tui
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ukm
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: câu 5
huyrapper999: Trả không?
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ukm
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ok
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: bắt đầu
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: 1
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: 2
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: 3
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: 4
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: 5
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: j
huyrapper999: Câu 6 nè: Thấy Man trả lời giống tui không?
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: oh
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: hà hà
huyrapper999: Ông ghi: Thấy Huy trả lời giống tui không?
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ukm
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ông đếm 1
huyrapper999: 1
huyrapper999: 2
huyrapper999: 3
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: thì tui với ông cùng ghi ra hả?
huyrapper999: uk
huyrapper999: bắt đầu
huyrapper999: GHI
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: rồi
huyrapper999: xong
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ghi 1 2 3 roi
huyrapper999: ok
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: 45
huyrapper999: Hahaha
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: 4
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: 5
huyrapper999: Goku bị chọc chắc tức lắm đây
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: đến 4 5
huyrapper999: Câu 7: Bị tui với Man chọc
huyrapper999: ông sửa thành Huy
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ukm
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ghi\
huyrapper999: Ê
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: xong rồi
huyrapper999: Ông có chat với thằng goku không???
huyrapper999: Gạt tui hả?
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: nó nói tui xài Team
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: có
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: Tien Phat Huynh: >><
BUZZ!!!
Tien Phat Huynh: ông láo quá
Tien Phat Huynh: tui ko chỉ ông nữa
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$): ê goku
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$): ranh ko
Tien Phat Huynh: rãnh
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$): 1
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$): 2
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$): 3
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$): 45
Tien Phat Huynh: ?
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$): 4
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$): 5
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$): chờ tí
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$): ê goku
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$): rãnh ko
Tien Phat Huynh:
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$): chơi
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: xem di
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: (*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$): goku ông thiếu tiền tui
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$): thấy Huy trả lời giống tui ko?
Tien Phat Huynh: O_O
Tien Phat Huynh: ax
Tien Phat Huynh: mấy ông dùng team hả
Tien Phat Huynh is typing...
Tien Phat Huynh: hay là ông vào 2 acc
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$): ông bị tui với Huy chọc
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: đó
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: nguyên văn
huyrapper999: man
huyrapper999: Trả lời với nó y như cách tui nói
huyrapper999: tui gạt nó là tui vào nick ông phá
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ê
huyrapper999: Copy câu của tui qua đó: Suỵt. Đừng nói thằng Man bik. Nó thắt cổ tui
huyrapper999: gì?
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: chán
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: chờ tí
huyrapper999: uk
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: http://skypevietnam.com/huong-dan-cai-dat-va-su-dung-phan-mem-team-viewer
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ông zô đ1o
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: down team ve di
huyrapper999: hé hé
huyrapper999: Thui
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: tại sao
huyrapper999: Team chỉ xài được khi cả 2 cùng bật à?
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ukm
huyrapper999: Giả sử ông bật. Tui tắt thì sao?
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: thì ko dc
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ông down về đi
huyrapper999: uk
huyrapper999: Đọc nè man:
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: doc j
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ?
huyrapper999: huyrapper999: Ê Goku rảnh không?
Tien Phat Huynh: rãnh
huyrapper999: Chơi game không?
Tien Phat Huynh: ko chơi với ông
huyrapper999: Goku à. Ông thíu tiền tui
Tien Phat Huynh: tiền j ????
huyrapper999: Trả không?
Tien Phat Huynh: mà tiền j ==.=
huyrapper999: Thấy Huy trả lời giống tui không?
Tien Phat Huynh: ?
huyrapper999: Bị tui với Man chọc
huyrapper999: Nãy giờ Man có chat với ông hok??
Tien Phat Huynh: ko
huyrapper999: Sax
huyrapper999: Bị thằng Man gài rồi
huyrapper999: Tui bị nó gài
huyrapper999: Sorry ông nha
Tien Phat Huynh: gài j
huyrapper999: Nó kêu tui lập lại giống nó
huyrapper999: 2 thằng làm cùng lúc để chọc ông
Tien Phat Huynh:
Tien Phat Huynh: há há há
huyrapper999: à
Tien Phat Huynh: mới dụ 1 tí mà khai ra hết trơn
Tien Phat Huynh: bị lừa rồi c
huyrapper999: nguyên văn đoạn chat
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ông
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: giỡn hả?
huyrapper999: Tien Phat Huynh: mới dụ 1 tí mà khai ra hết trơn
Tien Phat Huynh: bị lừa rồi con ơi
huyrapper999: Hahahahhahahah
huyrapper999: Mắc lừa rồi
huyrapper999: Á ha ha ha
Tien Phat Huynh:
huyrapper999: Tui vào acc lão Man để quậy đó
huyrapper999: Bik chưa
Tien Phat Huynh:
huyrapper999: coi nè
huyrapper999: Suỵt. Đừng nói thằng Man bik. Nó thắt cổ tui
Tien Phat Huynh: O_O
Tien Phat Huynh: ông là bạn tui
huyrapper999: Tui phóng virus vào máy ông rồi cướp pass
Tien Phat Huynh: =.=
Tien Phat Huynh: ngon
huyrapper999: Giờ chắc đang kêu gào vì không vào y!h được
huyrapper999: Tien Phat Huynh:
Tien Phat Huynh: thoát acc của Man đi
huyrapper999: Chi?
Tien Phat Huynh: đang có việc
huyrapper999: Để cho hắn gào thêm tí nữa
Tien Phat Huynh: cần gặp Man gấp
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: thằng goku này
huyrapper999: chuẩn bị bụng để cười đi
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ha ha
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: thằng này ngu ac
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: tui nói sự thật cho nó rồi
huyrapper999: Hả
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ê
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: nè
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: (*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$): ê
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$): tao nè
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$): Man đẹp trai nè
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$): nãy giờ
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$): tí bị Man với bơ dụ đó
Tien Phat Huynh: O_O
Tien Phat Huynh: xạo
Tien Phat Huynh: Man ko bao h nói tui là Tí
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: thằng này
huyrapper999: Hahahaha
huyrapper999: Nó thông minh quá
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ngu bà cố
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: nó nói tui xạo
huyrapper999: UK
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ông làm sao mà nó tin ông luôn rồi
huyrapper999: đợi tui 10p
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: chj
huyrapper999: Đi mua đồ cái đã
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ăn mì hả?
huyrapper999: sax
huyrapper999: Mua "dầu ăn"
huyrapper999: để đi buôn dầu
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ê
huyrapper999:
huyrapper999: Thôi
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: bật phần mêm Team di
huyrapper999: 10p sau có măt45
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ròi di
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: doc Id pass
huyrapper999: chưa down về lấy gì bật?
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: hjc
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: lì thiệt
huyrapper999: nhanh thôi
huyrapper999: Đợi chút
huyrapper999: ID đây 659 274 081
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: pass
huyrapper999: Pass 9404
huyrapper999: muốn coi máy ông thì làm sao?
huyrapper999: khoan
huyrapper999: ông truy cập máy tui có mất gì k
huyrapper999: P h a 1 0d7
huyrapper999: kjlnasdjklnzxkcnowujbaasd
huyrapper999: ngung
huyrapper999: phá hoại à
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ê
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: để tui
huyrapper999: ?
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: mượn máy
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ông đi đi
huyrapper999: muốn làm gì?
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ko làm gì đâu
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: nếu tui làm gì máy ông
huyrapper999: coi chừng tui đó
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: tui cho ông làm admin
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: forum
huyrapper999: yeah!!!
huyrapper999: ok ok
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ukm
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: đi đi
huyrapper999: làm gì máy tui đi
huyrapper999: Để tui làm admin
huyrapper999:
huyrapper999: thôi
huyrapper999: Tui đi mua đồ
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ukm
huyrapper999: giữ nguyên khung chat
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ukm
huyrapper999: Để tui nói chuyện với ông
huyrapper999: ê!!
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: để yên
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: tui mượn
huyrapper999: uk
huyrapper999: Làm gì thì làm đi
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: có lam gì đâu
huyrapper999: chọc goku
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ông để yên
huyrapper999: hé hé
huyrapper999: Giống không?
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran... đang trả lời...
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: tui out
huyrapper999: uk
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran... đã thoát Messenger. (5/28/2012 12:57 PM)

huyrapper999: Phần sau để tu

Và đây. Anh Bơ mình bắt đầu trò lừa với Goku:

huyrapper999: Ê Goku rảnh không?
Tien Phat Huynh: rãnh
huyrapper999: Chơi game không?
Tien Phat Huynh: ko chơi với ông
huyrapper999: Goku à. Ông thíu tiền tui
Tien Phat Huynh: tiền j ????
huyrapper999: Trả không?
Tien Phat Huynh: mà tiền j ==.=
huyrapper999: Thấy Huy trả lời giống tui không?
Tien Phat Huynh: ?
huyrapper999: Bị tui với Man chọc
huyrapper999: Nãy giờ Man có chat với ông hok??
Tien Phat Huynh: ko
huyrapper999: Sax
huyrapper999: Bị thằng Man gài rồi
huyrapper999: Tui bị nó gài
huyrapper999: Sorry ông nha
Tien Phat Huynh: gài j
huyrapper999: Nó kêu tui lập lại giống nó
huyrapper999: 2 thằng làm cùng lúc để chọc ông
Tien Phat Huynh:
Tien Phat Huynh: há há há
huyrapper999: à
Tien Phat Huynh: mới dụ 1 tí mà khai ra hết trơn
Tien Phat Huynh: bị lừa rồi con ơi
huyrapper999: Hahahahhahahah
huyrapper999: Mắc lừa rồi
huyrapper999: Á ha ha ha
Tien Phat Huynh:
huyrapper999: Tui vào acc lão Man để quậy đó
huyrapper999: Bik chưa
Tien Phat Huynh:
huyrapper999: coi nè
huyrapper999: Suỵt. Đừng nói thằng Man bik. Nó thắt cổ tui
Tien Phat Huynh: O_O
Tien Phat Huynh: ông là bạn tui
huyrapper999: Tui phóng virus vào máy ông rồi cướp pass
Tien Phat Huynh: =.=
Tien Phat Huynh: ngon
huyrapper999: Giờ chắc đang kêu gào vì không vào y!h được
Tien Phat Huynh:
Tien Phat Huynh: thoát acc của Man đi
huyrapper999: Chi?
Tien Phat Huynh: đang có việc
huyrapper999: Để cho hắn gào thêm tí nữa
Tien Phat Huynh: cần gặp Man gấp
huyrapper999: Hả
huyrapper999: Tí ơi là Tí
huyrapper999: Xem ra khó gạt anh mình rồi
huyrapper999: Tui giả làm Man sao ông bik?
huyrapper999: Muốn quậy thêm tí nữa
huyrapper999:
huyrapper999: ê
Tien Phat Huynh: ?
huyrapper999: nay gio
huyrapper999: rmaann
huyrapper999: no ceoa nnoik lajv;la jdfa'l;jadfl;
huyrapper999: WTF
Tien Phat Huynh: ??
huyrapper999: aksjkc
huyrapper999: ngung ngay man!
Tien Phat Huynh: ???
huyrapper999: Man nó qua máy khác dùng Team phá tui
huyrapper999: Nó muốn lấy lại yahoo
huyrapper999: Nên nó phá tp=sokjfvklv;]zkxc\
huyrapper999: alpjlkv[;'kx
huyrapper999: tui
huyrapper999: cứ]
huyrapper999: buông rapl;djka[] a
huyrapper999: buong ra man adjkojfvsvxmj
Tien Phat Huynh: O_O
huyrapper999: klcxl;jv; ;al; ; ; k;l kl
huyrapper999: n o1o o a,cl
huyrapper999: nó bik hết rồi
huyrapper999: Là st
huyrapper999: là sao?
huyrapper999: giỡn tui hả?
huyrapper999: ông muốn chết ko?
huyrapper999: mua đồ đi
huyrapper999: mua gì?
huyrapper999: mua dầu
huyrapper999: tui mua rồi mà
huyrapper999: mượn máy cái
huyrapper999: uk
Tien Phat Huynh: =.=
huyrapper999: L
huyrapper999: Cả 2: Tèo bơ lẫn Đầu bò
huyrapper999: Đầu bò là xác thôi
huyrapper999: Bị Bơ nhập
Tien Phat Huynh: o_O
huyrapper999: Tui bik cách khống chế phần mềm team rồi
huyrapper999: bữa nay là Man bị tui cướp acc
huyrapper999: Ngày may tới ông đó
huyrapper999:
Tien Phat Huynh: =.=
Tien Phat Huynh: ngon
huyrapper999: thang mat day
Tien Phat Huynh: chỉ tui cách khống chế team đi
huyrapper999: tao lam gi may chua?????
huyrapper999: ba npoao-ipoc
huyrapper999: pha tao???
huyrapper999: asaxacajvjjx
huyrapper999: He he
huyrapper999: giỡn hả man?
Tien Phat Huynh: o_O
huyrapper999: phù
huyrapper999: Nó out rồi
huyrapper999: Tui sống rồi
huyrapper999: kinh quá
Tien Phat Huynh: o_O
Tien Phat Huynh: chỉ tui khống chế team đi
huyrapper999: Lên game thế nào nó cũng truy sát tui
huyrapper999: dễ thôi
huyrapper999: tắt nó đi
Tien Phat Huynh: =.=
huyrapper999: đố ai khống chế được
Tien Phat Huynh: tưởng hay ho lắm
Tien Phat Huynh: thì ra cách đó =.=
Tien Phat Huynh: tui phải cài lại GTA rồi
huyrapper999: Hoặc dễ hơn là Alt+Ctrl+Delete
Tien Phat Huynh: O_O
huyrapper999: Ra cái Task Manager
Tien Phat Huynh: bấm thế thì dc j
huyrapper999: out cái phần mềm đó
huyrapper999: Hahaha
Tien Phat Huynh: o_O
huyrapper999: Tui chỉ sợ man trên game với 4rum thôi
huyrapper999: Trên y!h thì phắn
Tien Phat Huynh: ê
huyrapper999: Nhưng thấy nó cũng tội nghiệp
huyrapper999: gì?
Tien Phat Huynh: chỉ tui cách bắn virut lấy acc người khác đi
huyrapper999: thôi
Tien Phat Huynh: tui trả thù cái thằng phá máy tui
huyrapper999: Dạy ông để ông bắn acc tui hả?
Tien Phat Huynh: ko phá máy ông đâu
Tien Phat Huynh: hứa luôn
Tien Phat Huynh: ko bao h phản bội bạn bè
huyrapper999: có một điều này ông hơi shock:
Tien Phat Huynh: =.=
Tien Phat Huynh: chỉ đi mà
huyrapper999: Không bik muốn nghe không
huyrapper999: khoan
huyrapper999: man nó dùng team vào máy tui
Tien Phat Huynh: o_O
Tien Phat Huynh: thì tắt cái team đi
huyrapper999: Tui thông đồng với nó gạt ông
Tien Phat Huynh: sao nó vào dc =.=
huyrapper999: Từ trên xuống dưới đều là face
huyrapper999: Tui cho nó cái pass với id
Tien Phat Huynh:
huyrapper999: coi đoạn chat của tui với man nè
Tien Phat Huynh: o_O
huyrapper999: (*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: chọc goku chơi
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: chọc sao giờ
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ê
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: ông bik xài
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: phần mềm Team hok
huyrapper999: hok
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: để tui xem máy ông
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: zậy để từ từ
huyrapper999: uk
huyrapper999: CHọc goku = cach`
huyrapper999: tui ghi từ 1
huyrapper999: 2
huyrapper999: 3
huyrapper999: 4
huyrapper999: 5
(*$_$*Fan_Club**Bruce_Lee*$_$*).($Thiên_Vip$) Tran...: chj
huyrapper999: Tương tự. Ông gõ theo tui:
huyrapper999: Ê Goku
huyrapper999: Xong tui nhé
huyrapper999: nó dài quá
huyrapper999: Tui up lên 4rum
Tien Phat Huynh: sax
Tien Phat Huynh: khỏi =.=

Xem ra goku bị ăn một quả "mìn" thơm ngon rồi
bounce bounce bounce bounce
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Ghost131099
Loading
on Sat May 26, 2012 6:40 am

Tình Báo Mafia

tưởng ta ngu à lúc thằng Man vào nói là tui thừa bik rồi mà giả bộ cho nó tức ko lấy dc code thôi afro
Xem lý lịch thành viên http://9avip-mavuong.forum-viet.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà nhokgoku
Loading
on Sat May 26, 2012 11:17 am
avatar
avatar

Chủ Clan Mafia

nhokgoku đã viết:tưởng ta ngu à lúc thằng Man vào nói là tui thừa bik rồi mà giả bộ cho nó tức ko lấy dc code thôi afro
xạo quá cha ơi. Cha còn hỏi: "Đầu bò hay bơ khai ra" nữa mà
Xem lý lịch thành viên http://mafiagta.123.st

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Admin
Loading
on Sat May 26, 2012 2:02 pm
avatar
avatar

Thành viên clan Mafia

ông ghost lại máy lun đi afro
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà [Mafia]kevotinh2
Loading
on Sat May 26, 2012 3:31 pm

Tình Báo Mafia

Đã nói là giả bộ mà ngu thế =.=
Xem lý lịch thành viên http://9avip-mavuong.forum-viet.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà nhokgoku
Loading
on Sat May 26, 2012 5:33 pm
avatar
avatar

Thành viên clan Mafia

ông giả bộ tui cũng giả bộ để khỏi bị nói là spam afro
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà [Mafia]kevotinh2
Loading
on Sat May 26, 2012 6:51 pm

Tình Báo Mafia

[Mafia]kevotinh2 đã viết:ông giả bộ tui cũng giả bộ để khỏi bị nói là spam afro
Ông giả bộ j thế
Xem lý lịch thành viên http://9avip-mavuong.forum-viet.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà nhokgoku
Loading
on Sat May 26, 2012 7:29 pm
avatar
avatar

Chủ Clan Mafia

nhokgoku đã viết:
[Mafia]kevotinh2 đã viết:ông giả bộ tui cũng giả bộ để khỏi bị nói là spam afro
Ông giả bộ j thế
gà trống spam giống goku rồi
Xem lý lịch thành viên http://mafiagta.123.st

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Admin
Loading
on Sun May 27, 2012 8:44 am
avatar
avatar

Thành viên clan Mafia

xin lỗi chỉ vì muốn lên top
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà [Mafia]kevotinh2
Loading
on Mon May 28, 2012 7:28 pm

Tình Báo Mafia

[Mafia]kevotinh2 đã viết:xin lỗi chỉ vì muốn lên top
ông SPAM ko có bài bản còn tui SPAM có bài bản đàng hoàng
Xem lý lịch thành viên http://9avip-mavuong.forum-viet.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà nhokgoku
Loading
on Mon May 28, 2012 9:30 pm
avatar
avatar

Thành viên clan Mafia

oh thế ah
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà [Mafia]kevotinh2
Loading
on Tue May 29, 2012 4:34 pm

Tình Báo Mafia

[Mafia]kevotinh2 đã viết:oh thế ah
chứ sao
như cái này nhìn vào là bik SPAM liền rồi
Xem lý lịch thành viên http://9avip-mavuong.forum-viet.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà nhokgoku
Loading
on Tue May 29, 2012 5:40 pm
avatar
avatar

Thành viên clan Mafia

spam hồi nào
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà [Mafia]kevotinh2
Loading
on Tue May 29, 2012 10:53 pm
avatar
avatar

Thành viên clan Mafia

[Mafia]kevotinh2 đã viết:spam hồi nào
Cái cmt này cũng là 1 dạng Spam đó

Chữ Ký________________________________________________________________________________
Wink Người nổi tiếng không ký lung tung Wink
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Ghost131099
Loading
on Wed May 30, 2012 7:23 am
avatar
avatar

Thành viên clan Mafia

cmt là gì? scratch
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà [Mafia]kevotinh2
Loading
on Wed May 30, 2012 8:35 am

Tình Báo Mafia

là bình luận
Xem lý lịch thành viên http://9avip-mavuong.forum-viet.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà nhokgoku
Loading

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Sponsored content
Loading

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

  Quyền hạn của bạn:

  Bạn không có quyền trả lời bài viết
  • • Không spam. Xem rõ nội quy chung tại Đây
  • • Thể hiện văn hóa bằng cách bấm thanks với các bài viết bạn thích.
  • text link

   text link

   text link

   text link

   text link

  • text link

   text link

   text link

   text link

   text link

  • text link

   text link

   text link

   text link

   text link

  • text link

   text link

   text link

   text link

   text link


  Powered by vBulletin® Version 4.1.8
  Copyright © 2012 MaFia.123.st , Inc. All rights reserved.
  Fm Punbb - Host by Forumotion
  Skin design by T.Tri